Tuettu asuminen on sopimuksellista, suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja räätälöityä palvelua asukkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja asumisneuvontaa vahvempaa tukea asumisen aloittamiseen. Tuettu asuminen pitää sisällään ainakin tuen tarpeen kartoituksen, yksilölliset tavoitteet ja sopimukset, säännölliset tapaamiset, raportoinin ja seurannan sekä tarvittaessa nopean puuttumisen. Moniammatillinen verkostotyö on tärkeä osa tuetun asumisen toimintamallia.

Tuetussa asumisessa voi olla maksimissaan 15% nuorisoasuntotalon asukkaista. Tuettua asumista voidaan tuottaa myös muille kuin nuorisoasunnoissa asuville asukkaille. Tuettu asuminen kestää yleisimmin 9-12 kuukautta yksilöllisistä sopimuksista riipuen. Kuukausittainen tukiaika vaihtelee noin 4 tunnista 15 tuntiin. Asukkaat tuettuun asumiseen valitaan yleensä yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa.